dr. Jože Hladnik

Moj program dela v občinskem svetu Logatec in KS Rovte

Odločitev za kandidaturo za občinski svet in krajevno skupnost Rovte ni bila lahka, saj je javno delovanje zahtevno dodatno delo. Zato sem si oblikoval svoje:

Razlogi za kandidaturo

Kdo če ne mi. Nekdo mora to funkcijo opravljati, ljudje smo nagnjeni k temu, da samo kritiziramo in se pritožujemo. Kdo se bo izpostavil in prevzel odgovornost?

Kdaj če ne zdaj. Idealnega časa za nekaj dobrega začeti ni. Torej je najbolje začeti takoj.

Pravzaprav je trenutek pravi; župan Menard dela dobro za razvoj cele občine Logatec na vseh področjih. Jaz želim dodati še svoje delo v naslednjem mandatu – glej program.

Moji principi delovanja v lokalni skupnosti:

Hočem, da se dela dobro, transparentno in pošteno. Javno naj bo javno.

Transparentnost – Igra z odprtimi kartami. Ne bom sodeloval v preigravanjih za kulisami. Zasebne interese na račun javnega se bom trudil obelodaniti.

Zavzemal se bom, da boste redno obveščeni o dogajanju in aktualnih dogodkih. Na primer o projektih od delih, ki se trenutno izvajajo.

Soudeležba – Zavzemal se bom za vključenost širše javnosti.  Da vas predstavniki odločanja ne bodo spraševali le pred volitvami,  temveč boste lahko sodelovali, tudi preko Foruma. – Participative leadership

Subsidiarnost -Zavzemal se bom za odločanje na najnižjem ustreznem nivoju, po necentraliziranem principu – Subsidiarity.

Samoiniciativnost – Res je, da morajo določene stvari narediti odgovorni (država, občina, sveti, podjetja …) vendar lahko posameznik veliko prispeva s svojim delom in svojimi idejami. Zato bomo redno pozivali občane k samoiniciativnosti pri razpisih, obveščanju o dogodkih, sodelovanju z drugimi,…

Razumljivost – Stvari je treba poimenovati tako kot so in na takšen način, da lahko razumejo vsi. Zavzemal se bom, da bo komunikacija z občani v splošno razumljivem jeziku brez nepotrebnih “strokovnih” besed.

Predstavništvo – Izvoljeni smo predstavniki naših volivcev in smo jim odgovorni. Zavzemal se bom za stik z “bazo” vseh v občinskem svetu in svetih KS.

Jaz bom predstavnik iz 3. volilne enote, to sta območja pošt 1372 Hotedršica in 1373 Rovte (KS-Rovte, KS-Trate, KS-Hotedršica, KS-Vrh Sv. treh kraljev in KS-Log-Zaplana).

Z idejami in pobudami ste vedno dobrodošli na joze.hladnik@gmail.com.  (Zavzemam se za uraden sistem na nivoju občine)

Moje področje dela:

Sodeloval bom na vseh področjih pristojnosti občine v občinskem svetu. Posebej pa bom dejaven na področju lokalne hrane in informacijskih tehnologij. Poglejte si za kaj se zavzemam:

Lokalna hrana od njive do vašega krožnika.

Boljši pretok informacij od ljudi do občinske uprave ter nazaj.