dr. Jože Hladnik

Občina – ureditev lokalne skupnosti

Občina razpolaga z določeno finančno, samoupravno in pravno močjo. Kako se to uporablja pa je odvisno od državnih zakonov, župana, političnih strank v svetu in vključenosti občanov.

Menim, da bi se dalo veliko narediti v zadovoljstvo občanov in  za skladen razvoj.

Možnosti optimizacije delovanja sistema občine:

Tu bi sodobna tehnologija lahko marsikaj prispevala:A Simple Online Tool To Improve Local Government   / Technology Can Improve Local Government Transparency ClearPoint Strategy2