dr. Jože Hladnik

Za boljši pretok informacij

Kot že zapisano v mojih principih delovanja se bom kot predstavnik v občinskem svetu zavzemal za boljši pretok informacij od ljudi do odgovornih oseb na nivoju občine in seveda tudi nazaj.

Zato predlagam vzpostavitev centra za sprejem in obravnavanje pobud in predlogov.

Posameznik ali skupina lahko predlog poda:

  • anonimno,
  • s predlagateljevim imenom in kontaktom za morebitna dodatna pojasnila,
  • s podpisi podpornikov in s tem dokaže širši interes.

Vsak predlog se bo ustrezno obravnaval in za vsakega bo pripravljen odgovor pooblaščenca za ustrezno področje (obstoječ sistem  uprave in odborov).

Pobude in odgovori bodo tematiki ustrezno objavljeni v spletnem forumu, kjer bo možnost nadaljnje diskusije. Da preprečimo blatenje in nenadzorovan pretok informacij se bodo uporabniki foruma ob registraciji osebno identificirali. Vsak občan bo lahko sodeloval in bil informiran o področjih delovanja občine, ki ga zanimajo.

Kakšen vpliv bo določen predlog imel pa je v veliki meri odvisno od vaše angažiranosti – princip samoiniciativnosti in subsidiarnosti. Ne moremo samo računati,  da bodo “oni” vse uredili ker “morajo”. Znanje potrebno za kakovostno odločanje je prisotno med vsemi ljudmi.

Občinski proračun je omejen zato so investicije vezane na EU in državna sredstva prek razpisov. Krajevna skupnost tako rekoč nimam lastnih sredstev. Vendar se da veliko narediti z dobro voljo in sodelovanjem!

Vabim te, da si aktiven!

Dodatno:

Informiranje bomo približali občanom s primerno rabo sodobnih medijev in (socialnih) omrežij.

Zavzemal se bom, da se v okviru spletnih strani občine vzpostavi in uredi:

  • Seznam pomembnih osebnosti iz območja občine z življenjepisi
  • Seznam spomenikov in obeležij z opisi in dodatnimi zapisi
  • Koledar dogodkov

Koledar v katerega bi lahko vnesle svoje dogodke vse organizacije iz našega območja ter določile ciljne skupine glede območja, starosti in drugih kategorij. Omogočen bo preprost vnos (tabela). Uporabnik pa si bo lahko nastavil filtracijo, opozorila in prenos v svoj digitalni koledar.