dr. Jože Hladnik

Pobude občanov – Logatec

Menim, da je potrebno omogočiti sodelovanje zainteresiranih ljudi v organizaciji občine. Občina je javna, skupna stvar in z primerno organizacija se da zelo veliko dobrega narediti.

V ta namen sem pripravil spodnji obrazec. Vse kar vpišete bom posredoval označenim ljudem in poskrbel, da pride do ustreznega odziva oziroma odgovora.

Obrazec

Bolj natančno ko opišete vašo pobudo in več kot se sami angažirate boljše so možnosi za dobro rešitev.

Hvala za sodelovanje!