dr. Jože Hladnik

Sodobno kmetijstvo ali Novi fevdalizem?

Kmet je podjetnik, tako kot vsi drugi, vendar ima pri svojem delu precej zvezane roke.
Najprej je tu njegova čustvena navezanost na to kar dela, njegovo zemljo, živali, domačijo,… Tudi zato so kmetje, sploh starejši, pogosto tradicionalisti in se le steška prilagajajo novim tehnologijam in razmiram na trgu. No, pa recimo, da so trudi drugi primerljivo veliki podjetniki navezani na svoje delo.
Druga omejitev je omejen prodajni, pogosto pa tudi nabavni trg. Žal so od zadrug večinoma ostala le še imena in podjetja, ki poslujejo (večinoma?) s kmeti. Kolikšno vlogo imajo kmetje, člani zadrug, pri njihovem upravljanju, ali pa upravljanju podjetij v (delni) zadružni lasti ne bom razpredal tukaj. Slovenski kmet lahko svoj pridelek zaradi majhnosti proda le omejenemu številu kupcev. To so zadruge in posredniki, redko neposredno predelovalna industrija. Na nabavnem trgu pa je neorganiziranost zadružnega sistema pri nas prednaost saj imajo ponekod v tujini “zadruge” monopol nad dobavo določenih repromaterialov. No, pa tudi v nekaterih drugih podjetniških panogah je trg lahko tako ozek.

Potem pa pridemo do kmetijske politike in regulacije trgov. Tu pa je kmetijstvo neprekosljivo.  Da bi EU “ohranila lastno priedavo”, kar v Sloveniji nikakor ni uspelo *, je uvedla kmetijko politiko z subvencijami. Te se odražajo v nižjih cenah hrane, da ne bo pomote zapišimo; surovin za živilsko-predelovalno industrijo oz. kmetijskih pridelkov. Kmet pa te subvencije, denarne podpore, drago plača z svojo svobodo, saj  brez njih praktično ne more preživeti:

Cene praktično vseh pridelkov so padle pod lastno ceno na kmetiji. To pomeni, da ima kmet več stroškov pri pridelavi, kot dobi za pridelke ob porodaji. Tako je kmet postal odvisen od subvencij, saj brez njih ne more preživeti, kaj šele razvijati in posodabljati proizvodnje. Dobili smo nove vrste fevdalnzem. Vrhovni senior je EU, veliki Vezal je RS oz. MKGP, ki daje kmetijske površine vezalu ARSKTRP ta pa svojim podvezalom – kmetom. Vmes so še razne “svetovalne službe”, ki pristavljajo svoj piskrček. Kmet zato, da lahko obdeluje svoje površine (beri: dobi subvencijo) podpiše pod kazensko odgovornostjo (beri: odvzem subvencije +penali za nazaj), točno kaj in kako bo delal (GERK, zbirna vloga) . Če hoče izvesti kakšno večjo spremembo (beri: dobiti nepovratna sredstva za investicijo) mora podpisati dodatno pogodbo, kjer se mora med drugim zavezati tudi, da bo vezala oskrboval (beri: ohranil pridelavo) vsaj še nadaljnjih 5 let. Ves ta čas pa ga vezal nadzoruje in lahko kaznuje z odvzemom sredstev.

Je podobnost zgolj naključna?  Vsekakor ni nobena potjetniška panoga tako vezana na državno kot je kmetijstvo.

Razlog za Skupno kmetijsko politoko (SKP) je zagotavljanje samooskrbe s hrano, kljub pritisku cenene hrane iz deželj v razvoju (ki ga podpira tudi  STO). Vprašanje je kaj bo dolgoročno prinesel sitem SKP za kmeta, samooskrbo in mednarodno trgovino. Sedaj se dogovarjajo o spremembah SKP za obdoje po 2014.

 

 

 

One thought on “Sodobno kmetijstvo ali Novi fevdalizem?

  1. Pingback: Uničimo malega, neodvisnega! | Dr. Jože Hladnik – blog

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja